Potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju u Međimurskoj županiji

Međimurska županija i ove godine osigurala je sredstva u Proračunu za sufinanciranje aktivnosti udruga osoba s invaliditetom, za 2017. godinu te je tako 11 udruga osoba s invaliditetom potpisalo Sporazum među kojima je i 7 udruga članica Saveza.

Sporazume su potpisale: Udruga za sindrom Down Međimurske županije, Udruga tjelesnih invalida Međimurja, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije, Društvo multiple skleroze Međimurske županije, Udruga gluhih i nagluhih Međimurske županije, Udruga invalida rada Međimurske županije te Udruga slijepih Međimurske županije.

Tijekom potpisivanja Sporazuma naglasak je bio na aktivnostima koje provode udruge na temelju kojih pomažu i uključuju svoje članove u širu zajednicu.