“Budi mi pomoć” projekt putem kojeg se pruža usluga pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za 2017./2018. školsku godinu

Savez udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije osiguralo je četiri pomoćnika u nastavi za četvero djece putem projekta „Budi mi pomoć“ kojeg i ove godine financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Pomoćnici u nastavi osigurani su u dvije osnovne škole; Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pribislavec i Osnovnoj školi Domašinec i jednoj srednjoj školi; Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec. Angažirani su pomoćnici u nastavi onim učenicima s teškoćama u razvoju koji su uključeni u osnovnoškolske ili srednjoškolske programe u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama te svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoćnika u nastavi odnosno imaju značajna motorička oštećenja, teškoće u komunikaciji, teškoće u intelektualnom funkcioniranju te senzomotoričke poteškoće povezane s oštećenjem vida.

Saveza udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije broji sedam članica od kojih je Udruga za sindrom Down Međimurske županije osigurala dva pomoćnika u nastavi za dvoje djece, Udruga gluhih i nagluhih Međimurske županije kao i Udruga slijepih Međimurske županije pet pomoćnika za petero djece.