Donatori

Regionalna zaklada za lokalni razvoj „Zamah“

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

HEP d.d.

Međimurska županija

Grad Čakovec

Grad Prelog

Grad Mursko Središće

Općina Sv.Juraj na Bregu

Općina Donja Dubrava

Općina Orehovica

Općina Nedelišće

Općina Belica

Općina Mala Subotica

Općina Sveti Martin na Muri

Općina Goričan

Općina Dekanovec

Općina Gornji MIhaljevec

GKP Čakom d.o.o.

Team d.d.

TMT d.o.o.

Međimurje-plin d.o.o.

Đurkin d.o.o.

Međimurske vode d.o.o.

Eurounit d.o.o.

Čakovečki mlinovi d.d.

Bernarda d.o.o.

Raiffeisenbank Austria d.d.

Marodi d.o.o.

Velinac d.o.o.

Brid-Extra d.o.o.