UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Aktivnosti / usluge socijalnog uključivanja:

 • Klub roditelja djece oštećena sluha i radionice za podršku obitelji sa djecom s poteškoćama u razvoju (redovna aktivnost)
 • Druženje članova oštećena sluha (redovna aktivnost)
 • Organiziranje asistencije gluhoj i nagluhoj djeci u vrtićima (putem mjera javnih radova)
 • Logopedsko-fonetske vježbe – individualno podučavanje hrvatskoga znakovnog jezika – program “Tumač/prevoditelj – svladavanje komunikacijskih barijera u svakodnevnom životu gluhih osoba”
 • Usluga tumača/prevoditelja hrvatskoga znakovnog jezika – program “Tumač/prevoditelj – svladavanje komunikacijskih barijera u svakodnevnom životu gluhih osoba
 • Tečaj hrvatskoga znakovnog jezika za sve zainteresirane, promocija hrvatskoga znakovnog jezika u vrtićima i osnovnim školama (redovna aktivnost)
 • Preventivno mjerenje sluha na terenu i u osnovnim školama te usluga savjetovanja korištenja raznih slušnih pomagala (redovna aktivnost)
 • Integracija predškolske i osnovnoškolske djece oštećena sluha u redovni obrazovni sustav (redovna aktivnost)
 • Savjetovanje članova oštećena sluha o mogućnostima zapošljavanja i pogodnostima poslodavca pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (redovna aktivnost)
 • Izdavanje časopisa za gluhe “Fijolica” te informativnog letka o Udruzi gluhih i nagluhih Čakovec (redovna aktivnost)
 • Druženje članova oštećena sluha s organizacijom likovne kolonije “Dobro je činiti dobro” (redovna aktivnost)
 • Kreativne radionice za djecu oštećena sluha i posjet kulturnim manifestacijama – priredbe i koncerti (redovna aktivnost)
 • Plivanje i nordijsko hodanje – partnerstvo na EU projektu “Bolja integracija u Međimurju” (do 21.veljače 2015.)