UDRUGA SLIJEPIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Aktivnosti / usluge socijalnog uključivanja:

 • Usluga videćeg pratitelja (program Jedan za sve, od 01.01.2014. – 31.12.2015.)
 • Usluga mobilnog defektologa (projekt Bolja integracija u Međimurju – do 21.02.2015.)
 • Kraći predškolski programi i rehabilitacijski programi za djecu s teškoćama u razvoju (projekt Shift – od 01.06.2014. – 31.12.2015.)
 • Plivanje, jahanje, nordijsko hodanje (projekt Bolja integracija u Međimurju – do 21.02.2015.)
 • Kreativne radionice za djecu (projekt Bolja integracija u Međimurju – do 21.02.2015.)
 • Druženje za djecu u Rođendaonici Prugi i u restoranu Stara Vaga (projekt Bolja integracija u Međimurju – do 21.02.2015.)
 • Sportske, kulturne i umjetničke aktivnosti za djecu (program Bez većeg napora – od 01.06.2014. – 31.05.2017.)
 • Psihološke radionice za odrasle (program Bez većeg napora – od 01.06.2014. – 31.05.2017.)
 • Radionice o povećanju potencijala zapošljivosti slijepih osoba (program Bez većeg napora – od 01.06.2014. – 31.05.2017.)
 • Tečaj samostalnog kretanja (program Bez većeg napora – od 01.06.2014. – 31.05.2017.)
 • Tečaj svakodnevnih vještina i tečaj vrtlarstva (program Bez većeg napora – od 01.06.2014. – 31.05.2017.)
 • Sekcije za žene, sport i neformalno druženje (redovna aktivnost)