UDRUGA ZA SINDROM DOWN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Aktivnosti / usluge socijalnog uključivanja:

  • Psihološke radionice (redovna aktivnost)
  • Asistenti u nastavi i pomagači u vrtiću (program Ministarstva socijalne politike i mladih i zapošljavanje putem javnih radova)
  • Edukacije roditelja, asistenata i pomagača (redovna aktivnost)
  • Druženja u udruzi (redovna aktivnost)
  • Terapijsko jahanje i plivanje (redovna aktivnost)